O firmie


Biuro Rachunkowe KR-Finanse Katarzyna Rozalewicz zostało wpisane do ewidencji działalności gospodarczej przez Prezydenta Miasta Gdynia 1 września 2006 roku pod numerem 68133. W dniu 24 lipca 2009 roku firma zmieniła siedzibę, a co za tym idzie zmianie uległ również wpis do ewidencji działalności gospodarczej. Obecnie firma wpisana jest do ewidencji działalności gospodarczej przez Burmistrza Miasta Rumi pod numerem 12140.


Biuro Rachunkowe KR-Finanse Katarzyna Rozalewicz posiada wszelkie uprawnienia do prowadzenia ksiąg rachunkowych, a tym samych innych ewidencji księgowych. Usługi księgowe ubezpieczone są od sankcji wynikłych z nieprawidłowości w zakresie księgowości.


Właścicielka biura rachunkowego, Katarzyna Rozalewicz, posiada wykształcenie wyższe w zakresie rachunkowość. Tytuł zawodowy magistra uzyskała na Uniwersytecie Gdańskim, na wydziale zarządzania w dniu 12 czerwca 2006 roku.


Właścicielka biura rachunkowego, Katarzyna Rozalewicz, posiada Certyfikat Księgowego Nr 15374/2006, który uprawnia do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych. Certyfikat ten został wydany w Warszawie przez Ministra Finansów w dniu 29 sierpnia 2006 roku.


Od grudnia 2008 roku właścicielka Biura Rachunkowego KR-Finanse należy do Stowarzyszenia Księgowych w Polsce.

Berenika design&admin